Hvorfor leie en salgssjef?

I endel situasjoner, kan det være aktuelt å leie inn en interim salgssjef – fremfor å ansette. Det kan være akutte behov, det kan være et langsiktig deltidsbehov, eller det kan være spesielle situasjoner som krever en særkompetanse i en viss periode.

Happy businessman in his office at work

B2B Salg – INTERIMLEDER – INTERIM SALGSSJEF – SALGLEDER TIL LEIE

Mens ansettelse av en salgssjef fort kan ta opp mot seks måneder fra prosessen starter til en ny salgssjef er på plass (rekrutteringsperiode og oppsigelsestid), kan en interim salgsjef være på plass i løpet av dager.

Dette gjør virksomheten i stand til å umiddelbart fylle en lederstilling, trekke på senior kompetanse, eller iverksette krevende prosjekter. Interime salgssjefer er operative lederspesialister som får ting gjort.

Når trenger du en interimleder i salg?

1. Akutte «en-gangs»situasjoner

 • Fusjoner
 • Større kontrakter
 • Management BuyOut (MBO) / Management BuyIn (MBI)
 • Børsintroduksjon
 • Salg av en eller flere operasjonelle enheter
 • Kutt- og konsolideringsprosesser
 • Snarlige lønnsomhetsforbedringer

2. Plutselig avgang

 • Avskjedigelse
 • Oppsigelse
 • Sykdom
 • Død
 • Sentral leder går til konkurrent

3. Prosjekter

 • Tunge prosjekter
 • Behov for svært spisset kompetanse
 • Tidkrevende situasjoner
 • Prosjekter som er uforenelige med ledelese av det daglige salget

4. Deltidsbehov

 • For få selgere til å forsvare en full stilling
 • Behov for høyere salgslederkompetanse enn ressursene tillater
 • Vanskelig å tiltrekke seg full tids salgsleder med tilstrekkelig kompetanse
 • Situasjoner der det er ønske om at salgsleder ikke blir dratt inn i daglig drift

Fordelene ved innleie av en salgssjef:

Fokus
Interimledere er ideelt når det er en bestemt arbeidsoppgave som trenger dedikert fokus og spesielle ferdigheter. En interimleder vil fokusere på de aktuelle arbeidsoppgavene og bli målt på resultatet.

Raskt i gang
En interimleder vil som oftest være på plass i løpet av dager, ikke måneder. Når vedkommende er på plass, er han / hun operativt umiddelbart.

Resultatorientert
En interimleder fokuserer kun på den aktuelle jobben som skal gjennomføres. Vedkommende fokuserer på jobben som skal gjøres og utfører oppdraget som avtalt. Punktum.

Nøkkelkompetanse
En interimleder vil være overkvalifisert til den jobben som skal gjøres. Vedkommende vil ha lang erfaring fra liknende utfordringer tidligere, sannsynligvis både fra sin tidligere lederkarriere og som innleid interimleder hos andre oppdragsgivere.

Objektiv
En interimleder er fritatt fra intern firmapolitikk og ansattes organisatoriske karrieremanøvrering. Ved å utelukkende fokusere på den jobben som skal gjøres, vil en interimleder heller ikke være en trussel for øvrige ansatte eller ledere.

Operativ erfaring
Interimledere utfører oppdragene «hands on». I motsetning til konsulenter, er ikke interimledere rådgivere eller sparringpartnere for ledelsen. De er operasjonelle eksperter, implementerer og får ting gjort. Og de har mye praktisk erfaring. De kan typisk vise til minst 10-15 års relevant, operativ yrkeserfaring. Interimleder går ofte inn i linjen og tar resultatansvar

Overføring av kompetanse
Ledere og andre i bedriften vil kunne nyte godt av interimlederens lange operative erfaring. Kompetanseoverføring skjer primært i en operativ og praktisk setting.

Verdt å merke seg om interimledelse:
En interimleder er ikke en konsulent. Mens en konsulent typisk vil være rådgiver og strategisk sparringspartner, tar interimledere fatt på implementeringen av forbedringer.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å leie en salgssjef?

Ta kontakt i dag: Tlf.: +47 22 12 03 25
Mail: kunde@b2bsalg.no

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

B2B LinkedIn – bedriftsside
B2B LinkedIn – presentasjonsside
B2B Facebook – rekruttering
B2B Facebook – salg
B2B Twitter
B2B Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, vekst, utvikling, strategi HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.