CV tips

Det er blitt stadig mer vanlig å levere sin CV elektronisk (webskjema). B2B Salg bruker et CV og rekrutteringsverktøy som du finner på denne linken: registrerCV.ESY-003250973_exdame_254_v1

En god metode er å lage en ”dokumentutgave” først. Dokumentutgaven er enklere å forholde seg til under utformingen og kan brukes som mal ved utfylling av en elektronisk CV samt at den er enkel å legge ved en skriftlig jobbsøknad.

Elektronisk CV som du registrerer i B2B Salg CV baser har et oppsett du må følge og det er viktig å fylle den ut så komplett som mulig. Slik er det også med dokumentutgaven. Din CV skal være en fullstendig og oppdatert livsprofil av deg (f.o.m. videregående skole). Informasjonen skal være presis og kortfattet uten lange avhandlinger (i jobbintervjuet kan du utbrodere detaljene). Husk at en elektronisk registrert CV gir også mulighet for et rekrutteringsselskap å søke på enkeltord og det kan være nyttig å få med seg fagord og områder du er god på eller er områder du er interessert i.

Enkelte ganger kan det være fornuftig å justere detaljene til fordel for den stillingen du søker (tilrettelagt CV).

Oppsett og innhold:

 • Viktige egenskaper for din CV
 • Ingen språk eller skrivefeil
 • Bruk fet/understreket skrift for å fremheve viktige egenskaper
 • Hvit bakgrunn gjør det enkelt å lese
 • Enkel og lettlest skrifttype i lesbar størrelse
 • Korte og konkrete setninger
 • Ingen ”tidshull”
 • Kronologisk rekkefølge hvor sist er øverst

 Din CV skal inneholde:

 • Personlige opplysninger
 • Arbeidserfaring
 • Formell utdannelse
 • Språk
 • Sertifikater, kurs og lignende
 • Interesseområder (hobby, verv etc.)

Din CV bør inneholde:

 • Nøkkeldetaljer
 • Portrettbilde (kan sløyfes)

Ingen språk eller skrivefeil er et viktig parameter for å fremstå seriøs. Din søknad lukes fort vekk om det er noen feil. Bruk et tekstbehandlingsprogram med stavretting når du lager en dokumentutgave, men husk på at stavrettingen tar ikke grammatikkfeil og heller ikke forbytting av ord i teksten. Få gjerne en venn til å lese igjennom før du sender avgårde både CV og søknad.

Bruk fet/understreket tekst for å fremheve viktige egenskaper som er relevant for stillingen. Ta gjerne en ekstra titt på stillingsannonsen og forsøk å bruke nøkkelord fra teksten inn i din CV (og i jobbsøknaden).

Hvit bakgrunn gjør det lett å lese teksten

Enkel og lettlest skrifttype i lesbar størrelse er viktig for at leseren raskt kan få med seg innholdet. De fleste velger gjerne Arial og størrelse 11 eller tilsvarende skrifttype. Kursiv kan være vanskeligere å lese og bør unngås.

Korte og konkrete setninger gjør det enklere for leseren å tilegne seg innholdet i teksten og korter ned på lesetiden. Bruk gjerne stikkord om nødvendig.

Ingen ”tidshull” i din CV sørger for at leseren se ”hele” bildet. Tidsperioder uten forklaring i din CV må for all del unngås da det ser ut til at du ønsker å skjule noe eller i beste fall vært ”slurvete” under utfyllingen.

Kronologisk rekkefølge hvor sist er øverst gir den beste og mest intuitive oversikten over din utdannelse og arbeidserfaring.

Personlige opplysninger er praktisk viktig i tillegg til at det gir et åpent og tillitsfullt inntrykk til intervjuer. De personlige opplysningene er; fullt navn, fødselsdato, fullstendig adresse, e-postadresse, telefonnumre (og spesielt mobilnummeret), sivilstatus og nåværende arbeidsgiver. På denne måten signaliserer du åpenhet og kontaktvillighet overfor intervjuer.

Arbeidserfaring er best å sette opp i en tabell med siste erfaring øverst (med måned og år for å angi perioden) i første kolonne, arbeidsted/firma i den andre og tittel og nøkkeldetaljer i den siste.

Formell utdannelse settes opp på samme måte og i enkelte tilfeller med nøkkeldetaljer på utdannelsen dersom den er ukjent eller inneholder elementer som er relevant for stillingen.

Språk blir stadig viktigere for vår lille nasjon hvor internasjonal handel er voksende.  Oppgi hvilke språk du behersker og til hvilket nivå. Benytt gjerne EU rangeringstabell fra A-C (link: http://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k)

Sertifikater, kurs og lignende oppgis i samme tabellform og med ulik grad av detaljinformasjon. I denne delen skriver en inn de elementene som kan være relevant i jobbsammenheng eller til stillingen.

Interesseområder er et åpent felt hvor dine personlige interesser/hobbyer og verv legges inn. Her kan du også sette opp hva du er interessert i å gjøre på din fritid. Religiøs retning og politisk ståsted kan du unngå, da det ikke er forventet at du skal oppgi dette hverken på CV eller i en rekrutteringsprosess.

Nøkkeldetaljer er spesielt viktige når det ikke fremgår klart av stillingstittel/selskap eller utdannelse en har. Det fornuftig å fatte seg i korthet og heller være godt forberedt når detaljspørsmålene fra intervjuer dukker opp. Jo lenger erfaring en har desto viktigere er det med detaljene i din CV.

Portrettbilde kan være en fordel mottaker av CV og for at du skal lettere bli gjenkjent. I intervjusammenheng er det ofte mange kandidater og et bildet kan være avgjørende for å huske igjen intervjuet og inntrykket som sitter igjen. Sørg for at bildet er tatt fra skulder og opp, lyst og klart, du skal ha pene og rene klær på og et positivt utrykk i ansiktet. Om du er usikker på at bilde er representativt er det bedre å ikke ta det med.

Linker til andre kilder:

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Om+jobbs%C3%B8k/Jobbs%C3%B8kertips/Slik+lager+du+en+god+CV
https://www.jobzone.no/For-jobbsokere/Test/
https://www.finansforbundet.no/karriere/cv-og-jobbsoknad/
http://www.studenttorget.no/index.php?show=4519&expand=4631,4519&artikkelid=7145
http://www.junglecareer.no/Artikler/CV-og-Soknad
http://www.junglecareer.no/Artikler/CV-og-Soknad/Articles/8-tips-for-a-lage-en-vinnende-soknad
http://www.tv3.no/luksusfellen/luksusfellens-cv-tips
http://www.hegnar.no/kvinner/article727483.ece
http://www.dn.no/karriere/article686659.ece