B2B kandidatbase / CV-basene

Som en nisjeleverandør på salg, markedsføring og ledelse har vi valgt å fokusere på å knytte til oss kandidater som har erfaring og kompetanse innen disse spesifikke fagfeltene. Vi har tro på at kompetanse skaper vekst.

REKRUTTERING – INNLEIE – SALGSTRENING – LEDERUTVIKLING – MØTEBOOKING

B2B Salg holder kontinuerlig kontakt med dyktige kandidater og talenter. Som fagspesialister på kandidatenes fagarena er vi både rådgiver og sparringspartner. Her snakker vi kandidatenes ”språk” noe som vi har erfart er en fordel for både kandidat og oppdragsgiver. Vi tiltrekker oss de dyktige kandidatene og vi gir tips og råd om fremtidig karriere, videreutvikling, kompetansehevning og hvordan våre kandidater kan skape egen suksess.

Samtidig er det viktig at våre kandidater har en positiv opplevelse, evner å se nye muligheter og kan sikre seg en spennende karriere.

Våre oppdragsgivere drar av nytte av vår kompetanse og evne til å skape fokus og engasjement med våre kandidater, om det gjelder talenter i salg, markedsføring og ledelse, salgsressurser, markedsførere eller mellomledere og toppledere. Og mennesker med fokus på vekst og ROI.

B2B Salg har et godt etablert nettverk i norsk næringsliv og finner og tiltrekker seg kandidater via:

  • Utstrakt nettverk av selger- og markedsressurser med tilgang til rundt 10 000 kandidater
  • Ledernettverk
  • B2B Salgs egne opparbeidede kandidat og CV-baser
  • Nettverk innen universiteter, høyskoler og utdanningsinstitusjoner
  • Andre eksterne baser
  • Sosiale medier
  • Fag- og bransjeorganisasjoner

 

 

B2B har kontakt med kandidater med ulik bakgrunn, kompetanse og erfaring, men med talenter innen salg, markedsføring og ledelse. Vi ønsker at våre kandidater skal få gode råd og tips om karriere og muligheter og at de kan tre inn i roller hvor de kan skape suksess, resultater og ikke minst videreutvikle seg i sin karriere.

B2B kandidatbaser:

Selgerbasen er basen med kandidater som har kompetanse innen salg, kundesupport og kundeservice, salgskoordinator, junior selgere, TM selger,   møtebooker, New Business selger, løsningsselger, teknisk salgskonsulent, Key Account Manager, Senior selger, Account og Sales Executive, Business Development Manager og spesialister innen salgsfaget.
Registrer din CV i selgerbasen.

Markedsførerbasen er basen med kandidater som bl.a. har spisskompetanse på B2B og B2C markedsføring og markedskommunikasjon, så som markedskoordinator, markedskonsulent, markedssjef, marketingsjef, Digital markedsfører, spesialister på Online Markedsføring, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Category Manager og Marcom Manager.
Registrer din CV i markedsførerbasen.

Lederbasen er basen med kandidater som har ledelseserfaring innen salgs- og markedsføring, bl.a. markedssjef og salgssjef, salgsdirektør, markedsdirektør, ledere innen vekst, Daglig leder, Country Manager, Adm. Direktører og toppledere i gründerselskaper og små og mellomstore selskaper.
Registrer din CV i lederbasen.

Talentbasen er basen med kandidater som har talent innen salg, markedsføring og ledelse. Kandidatene kan ha noen få års erfaring innen salg- og/eller markedsføring eller er nyutdannet med høyskolegrad, bachelor eller master i forskjellige fagretninger. Noen har spesialisering innen markedsføring, salg, økonomi, administrasjon, men også andre som IT, Logistikk, helsefag, sosial- og helsefag o.a. Enkelte ønsker seg inn i salgsfaget, andre inn i markedsføring eller ledelse.
Registrer din CV i talentbasen.

Vil du vite mer om våre baser? Og har du behov for dyktige ressurser?

Ta kontakt med oss:
Tlf.: 22 12 03 25
Mail: kunde@b2bsalg.no

Spisskompetanse på området = tiltrekker oss de dyktige kandidatene

Vi har både våre kandidater og kunder i fokus. Aller viktigst er at våre oppdragsgivere får kandidaten de har behov for og som innfrir selskapets forventninger.

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

B2B LinkedIn – bedriftsside
B2B LinkedIn – presentasjonsside
B2B Facebook – rekruttering
B2B Facebook – salg
B2B Twitter
B2B Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, salgstrening, salg, vekst, utvikling, strategi, HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.