Rekrutteringsprosessen

Hvilken prosess vil gi deg den beste kandidaten? Og hvordan kan du sikre deg mot feilansettelser?

Grunnen til at kunder velger B2B Salg er at vi har en rekrutteringsmetodikk som er basert på kompetanse, faglig know-how, sterkt og bredt nettverk samtidig som vi tilpasser samtlige rekrutteringsprosesser kunden og kandidaten kunden er på jakt etter. Vi tilbyr både search, select (utvelgelse av søkere til stilling) og rekrutteringsprosesser hvor vi kombinerer tjenester. Målet vårt er at både oppdragsgiver og kandidat er fornøyd med resultatet.

B2B Rekrutteringsprosess:
B2B Salg AS gjennomfører hele rekrutteringsprosessen, men leverer også del-prosesser. Eksempelvis kan vi utføre rene seleksjonsprosesser , evaluering av interne kandidater, sluttevalueringer, vurderinger (Assessments), både team og individuelle, analyse av kandidater og kravspesifiseringer. Hele rekrutteringsprosessen kan kort beskrives i 5 faser:

  • Oppstart: kontraktsinngåelse, kravspesifikasjon, valg av løsning
  • Select og Search: søk i baser, nettverk og utvalg av kandidater
  • Screening: dybdeintervju, analyser, avstemming og evaluering
  • Presentasjon:  presentasjon av finalekandidater, case-løsninger, tilbakemeldinger, innstilling
  • Ansettelse og on-boarding: referanseintervjuer, tilbud kandidat, avtale, signatur og on-boarding tips

B2B rekrutteringsprosess skjematisk:

 

Fornøyde kunder:
Vårt mål er at alle våre kunder skal bli fornøyd og finne dyktige og riktige kandidater til sin bedrift.  Prosessen vil være avhengig av profil, stillingens nivå og om det er spesielle hensyn å ta både med hensyn til kunden og markedet.

I samarbeid med deg og din bedrift, vil B2B Salg gi et forslag til prosess og hvordan den skal løses. Vi ønsker også å danne oss et bilde av selskapets kultur og arbeidsmiljø og gjennomfører samtaler med andre nøkkelpersoner som er viktig for stillingen som skal besettes. På denne måten blir vi bedre kjent med selskapet og vil kunne opptre som profesjonelle ambassadører samt å representere oppdragsgiver gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Som spesialister innen B2B salg og det profesjonelle markedet med fokus på vekst kombinert med lang erfaring innen ledelse og rekruttering kan vi bedre sikre våre kunder mot feilansettelser. Vi gir tips og råd på veien. Vi kartlegger behov, gir råd om organisering, videreutvikling og gir forslag til hvordan vi kan tiltrekke nettopp den kandidaten du er ute etter. For å sikre at dere får presentert finalekandidater som tilsvarer profiler som er aktuelle for stillingen som skal besettes blir vi enige om en kravspesifikasjon vi jobber ut fra.

Dersom du, som oppdragsgiver,  ønsker gir vi også oppstartstips til leder for at kandidaten skal få en smidig og vellykket start i ny rolle. Spesielt innen salgsstillinger ser vi dette som en verdifull tjeneste hvor selger på et tidlig tidspunkt kan bidra til å skape resultater.

Fornøyde kandidater:

I løpet av prosessen blir vi godt kjent med kandidatene og evaluerer både deres erfaring, evner og kunnskaper. Viktigst av alt; vurderer og evaluerer vi kandidatens adferd og holdning og avstemmer om kandidaten er motivert for både stillingen og selskapet til oppdragsgiver. I denne delen av prosessen gjennomfører B2B Salg AS analyser for å gjøre avdekninger det ellers vil være vanskelig å finne ut av ved kun å gjennomføre intervjuer.

B2B Salg har fokus på at alle våre kandidater skal oppleve en profesjonell og smidig prosess og at kandidaten kan sitte igjen med en positiv erfaring etter våre dialoger. Som fagpersoner gir vi også kandidatene tips og vi erfarer stadig at vi tiltrekker oss kandidater fordi vi har kompetanse på deres profesjonelle arena, salg, markedsføring eller ledelse.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Vi tar gjerne en uforpliktende dialog og gir deg mer informasjon om prosessene, priser, betingelser og referanser.

Kontakt oss i dag på:
Tlf.: 22 12 03 25
Mail: kunde@b2bsalg.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, salgstrening, salg, vekst, utvikling, strategi, HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.