PROAKTIV SALGSTRENING

I en disiplinert prestasjonskultur i salg er opplæring, strukturert salgstrening, løpende utvikling, målstyring og coaching sentrale elementer.

Proaktiv Salgstrening gir effekt

Proaktiv Salgstrening gir effekt

B2B Salgs «Proaktiv Salgstrening» – som tilpasses den enkelte bedrift, bidrar til å gi et individuelt og kollektivt løft i salg.

Effekten av Proaktiv Salgstrening:

 • Økt omsetning
 • Reduserte salgskostnader
 • Økt motivasjon i selgerkorpset
 • Høyere tilslagsprosent
 • Bidrag til en økt prestasjonskultur
 • Bedre samhandling ved bruk av felles salgsmetodikk
 • Grunnlag for fungerende målstyring i salg
 • Tydeliggjøring av hvem som leverer og hvem som ikke kommer til å levere
 • Grunnlaget for å etablere egen intern salgsskole

Målgruppe for Proaktiv Salgstrening:

 • Account manager (AM) / Key Acccout Manager (KAM)
 • B2B selger
 • hunter
 • farmer
 • konsulenter med kundebudsjett
 • salgssjef / salgsleder
 • andre yrkesutøvere / ledere med salgsbudsjett

B2B Salgs fremgangsmåte ved Proaktiv Salgstrening:

1. Forberedelser til Proaktiv Salgstrening

 • Intervjue selgere / nøkkelpersoner
 • Gå gjennom dagens salgsmetodikk og verktøy
 • Gå kort gjennom resultater, måloppnåelse, tallsammenhenger og kundeforhold
 • Bli enige om de viktigste salgssituasjonene og salgsprosesser treningen bør fokusere på
 • Tilpasse program for Proaktiv Salgstrening

2. Gjennomføring av Proaktiv Salgstrening

 • Trene på de  viktige faser av salgsprosessen
  • Prospektering
  • Kundemøter (fysisk møte / telefonmøte)
  • Oppfølging
  • Sluttføring / forhandlinger
  • Kundeforedling – langsiktig kundehåndtering (account management)
 • Salgstreningen gjennomføres i simulerte og operative omgivelser
 • Salgstreningen tar utgangspunkt i å forbedre selgeres sterke sider
 • Det etableres en individuell utviklingsplan for hver selger
 • Periodisk måle forbedring i forhold til utgangspunktet

3. Kvalitetssikring av Proaktiv Salgstrening

 • Gå gjennom måloppnåelse for utvikling i henhold til individuell utviklingsplan
 • Evaluere forbedring 3-6 måneder etter gjennomført Proaktiv Salgstrening

Referanser
Vi gir gjerne referanser på forespørsel.

B2B Salg leverer tjenester til alle bransjer og har kunder i hele Norge.

Vil du vite mer om hvordan vi kan trene deg og ditt team til videre vekst og gode resultater?

Ta kontakt i dag: Tlf.: +47 22 12 03 25, e-post: kunde@b2bsalg.no

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

B2B LinkedIn – bedriftsside
B2B LinkedIn – presentasjonsside
B2B Facebook – rekruttering
B2B Facebook – salg
B2B Twitter
B2B Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, vekst, utvikling, strategi HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.