Teamanalyse TTI Success Insights – Skap et prestasjonsteam

SKAP ET PRESTASJONSTEAM – 1 x dag eller ½ dag workshop.

Invester i dine selgere og ledere og sørg for bedre vekst gjennom høyere prestasjoner. Skap resultater gjennom forståelse for egen profil og teamets profil. TTI Success Insights gir deg svaret.

B2B Salg AS kjører salgteamtrening og lederutvikling i form av 1 x dag eller ½ x dags workshop. En nyttig investering i utvikling av medarbeidere og for å skape prestasjonsteam – både i salgteamet og ledergruppen.

Klikk her for å kontakte oss om teamutvikling

Adferdsforskning hevder at de mest effektive menneskene er de som forstår hvordan de selv fungerer og handler i ulike situasjoner. De kjenner sine sterke og svake sider, og kan derfor utvikle strategier for å møte de krav omgivelsene stiller til dem. Analysene bygger på C.G. Jungs og William Moulton Marstons forskning om ulike personlighetstyper:

D        – dominerende
I          – Inspirerende
S         – Stabil
C (A)   – Analystisk

Analysen gir et bilde av en persons adferd – både naturlig (slik du er født) og tilpasset (nåsituasjon), dvs. måten å handle i visse omgivelser. Rapporten er beskrivelse av en person adferd og den redegjør kun for påstander som peker på adferd hvor en person viser klare tendenser.

B2B Salg har unik kompetanse og lang erfaring i å benytte analysene med interessante referansehistorier.

B2B Salg benytter analysene TTI Success Insights både i salgstrening, lederutvikling, rådgivning (eks. omorganisering og organisering for vekst), teamutvikling og rekruttering.

TTI Success Insights analysene er tilpasset det skandinaviske markedet (IPU Profilanalyse® ) inneholder også DISC analyse og beskriver individets atferd og HVORDAN en person opptrer i forskjellige sammenhenger.

TTI Success Insights analysene er tilpasset forskjellige roller og nivåer i organisasjonen og finnes i variantene:

TTI Success Insights – Selger
TTI Success Insights – Kundeservice
TTI Success Insights – Medarbeider /Spesialist
TTI Success Insights – Leder
TTI Success Insights – Executive

TTI Success Insights – KOMBI rapporter: Profil analyse og drivkraft / motivasjon

TTI Profil,  personlighet , atferd og holdning avhenger også av kandidatenes eller deltageres  rolle,  interesse, motivasjon og erfaring.

Analyserapporten gir et klart bilde av ens egen atferd og hvilke styrker og svakheter den innebærer og en grunn for å forstå andre personers atferd. Det er helt enkelt en grunn for å få møtet mellom mennesker til å bli mer friksjonsfritt og dermed mer effektivt.

Motivasjon og Drivkraft – TTI Success Insight drivkraftanalyser:

Kunnskap om våre drivkrefter hjelper oss når vi vil vite HVORFOR vi gjør som vi gjør. Det er drivkreftene som setter oss i gang. Dine sterkeste drivkrefter er de som får deg til å handle og du kjenner deg tilfreds når du engasjerer deg i det som motiverer deg.
TTI Success Insights drivkraftanalyse viser den relative verdien av de 6 grunnleggende drivkreftene slik de er beskrevet av Eduard Spanger: Teoretisk, Praktis-Økonomisk, Estetisk, Sosial, Individualistisk og Tradisjonell. TTI Success Insights KOMBI rapportene inneholder både profilanalysen og drivkraftanalysen.

TTI Success Insight og workshop som gir konkrete resultater:

  • Mer effektive team
  • Økt samarbeid og forståelse av hverandre
  • Prestasjonsøkning individuelt og teamet
  • Forbedret kommunikasjon mot kunde og marked
  • Dyktigere leder som forstår sitt eget team, og hvordan utvikle medarbeidere
  • Optimal organisering: Rett person på rett rolle
  • Ønsket rolleprofil som matcher stilling og oppgaver som skal løses
  • Mer fornøyde medarbeidere
  • Økt salg og økt vekst

Det finnes en rekke konkrete effekter av å arbeide med analyseverktøy som gir tydelige resultater i form av bedre innsikt. Mange bedrifter, organisasjoner og myndigheter bruker IPU`s sine analyseverktøy for å utvikle bedriften. Bakgrunn og behov skifter – men de har det til felles at det er menneskene i bedriften som er en nøkkelen til utviklingen.

Teamanalysene gir et bilde av hele teamet og totalt teamets ”profil”. Alle teammedlemmers profil er satt inn i  ”et teamhjul” slik at du kan se ”teamets profil”. Å forstå hverandre og teammedlemmers adferd, styrker og svakheter er nyttig for å få maksimalt ut av alle i teamet.
B2B Salgs motto er: «Alle er gode på noe, ingen er gode på alt»

– så hvem skal ha ansvar for hvilke områder i ditt team?

Den «Blå-gule selgeren» vs. «Gul-røde selgeren»

Eksempel vil en teknisk selger, som er god på å sette seg inn i detaljer (teknisk fagområde) kombinert med sterke kommunikasjonsevner og menneskefokus oftest ha en annen profil en ren hunterprofil som «elsker å være ute i markedet til enhver tid» og som «hater detaljarbeid».

New business hunter som til enhver tid skal skape nye
kundekontakter. I våre teamutviklings-programmer og workshops tar vi ofte utgangspunkt i teamhjulet. TTI Success Insight Teamweel (IPU Profile Weels®)

TTI Success Insights og IPU Profilanalyse ® er basert på et svært pedagogisk fargehjul. Denne beskriver dine og andres adferd i form av farger, gjør det mye lettere å både forstå og å bruke analyseresultatene. Å beskrive de ulike adferd i form av farger gjør det lett for selv den mest uerfarne til å bedre være i stand til å håndtere ulike møter med mennesker av forskjellige ”farger”. De blir rett og slett mer effektive og profesjonelle både som ledere, mellomledere, spesialister, selgere og ansatte – uavhengig hvilken sammenheng de opererer i.

Du kan lese mer om våre analyser og team anlyser under: Analyseverktøy. eller du kan se en kortfilm om TTI Successs Insights her:

 

Boken OMGITT AV IDIOTER (hvordan forstå dem det ikke går an å forstå) av Thomas Erikson er morsom og gir deg innblikk i en annen måte å se hverandre på. Den gir deg en enkel innføring og a-ha opplevelse av analysene. Se mer under: OMGITT AV IDIOTER, for ledere, selgere og folk privat og i sosiale settinger
.
BESTILLE  BOKEN «OMGITT AV IDITOER»?

B2B Salg AS er forhandler av boken «Omgitt av Idioter» og om du kan enten bestille denne ved gjennomføring av workshop eller du kan sende en mail til:  kunde@b2bsalg.no .

Boken har en pris på NOK 149,- og er fritatt for mva. for sluttkunde. Frakt kommer i tillegg (dersom det ikke bestilles og leveres i forbindelse med B2B Salg workshop og salgstrening).

Boken nyttes også som faglitteratur og fint om du oppgir om du skal ha den selv privat, eller om du kjøper den via selskapet du jobber i.

Vil du vite mer om våre analyser og hvordan vi benytter teamanalyser i teamutvikling, salgstrening, lederutvikling, omorganisering eller rekruttering?

Ta kontakt i dag:
Tlf.: +47 22 12 03 25
Mail: kunde@b2bsalg.no

Behov for dyktige folk i salg, markedsføring eller salgsledelse? Eller hjelp til salgsutvikling eller møtebooking?

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å styrke vekst og salg i din bedrift.

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

B2B LinkedIn – bedriftsside
B2B LinkedIn – presentasjonsside
B2B Facebook – rekruttering
B2B Facebook – salg
B2B Twitter
B2B Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, vekst, utvikling, strategi HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.